Magleby


Sognet Magleby er fra gammel tid opdelt i 3 byer – Nordenbro, Magleby kirkeby og Søndenbro.


Nordenbro starter umiddelbart hvor Tryggelev sogn slutter, og strækker sig til grænsen for Kirkeby og indbefatter Sæballe, Fremose, Broholm og Vesteregn. Søndenbro starter ved grænsen for Kirkeby og slutter ved øens sydkant og indbefatter Bøsselykke, Røjle, Vogensbjerg, Fakbjerg, Rat, Gulstav og Bagenkop. Kirkeby omfatter Brolykke (Højbro) og selve Kirkebyen hvor kirken, præstegården ligger og forsamlingshuset med mere ligger.