Sandhagen

Sandhagen lå ude ved indgangen til Magleby nor på kysten mod Bagenkop.

Landsbyen var et fiskerleje som sikkert opstod samtidig med Bagenkop i forbindelse med sildefiskeriet i farvandet omkring Langelands kyster.

Byen fik i hovedsagen sine indbygger fra Sønderjylland og konkurrerede i en årrække med Bagnekop.

Sandhagen opstod ca. 1550 i forbindelse med, at omkring 20 personer udvandrede fra byen Løjt nord for Åbenrå i Sønderjylland. Der var givetvis også lokale indbyggere, men spor peger mest mod sønderjyder.

Byen bestod af ca. 18-20 huse som også havde et bagerri og en glarmester.

Sandhagen blev flere gange oversvømmet og affolket pga. storme for tilslut mellem ca. 1616-1634 at være totalt affolket og forfalden. Byen går herefter i glemmebogen og bliver nærmest bortskyllet, da den kun var ca. 1 m. over daglig vande og lå helt ude på kysten.

Bagenkop vandt dette kapløb på grund af sin beliggenhed, i læ af klitten mod sydvest.

Sandhagen blev udgravet i 1950érne af Langelands museum og blev dengang kortlagt.